„Zainwestuj w Naszą Planetę”, to tegoroczne hasło Dnia Ziemi – coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i zwrócenia uwagi na konieczność dbania o otaczającą nas przyrodę.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w związku z prowadzonymi oddziaływaniami w okresie wiosennym realizowany jest program readaptacji społecznej „Eko-Gracja". Nadzorowany przez kadrę penitencjarną program co roku przynosi wymierne korzyści dla lokalnych samorządów, terenów pod ścisłą ochroną i miejsc unikatowych w skali naszego kraju.

Nasza jednostka penitencjarna położona jest w otulinie Parków Krajobrazowych i Rezerwatów Przyrody, gdzie co roku przybywa duża liczba turystów. Niestety nie wszyscy, którzy tutaj przybywają, aby wypocząć, rozumieją czym jest podziwianie fauny i flory połączone z dbałością o środowisko. Pomimo edukacji i promocji w mediach wciąż spotykamy się z brakiem szacunku do natury. Dlatego co roku grupa osadzonych po przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w "Centrum Natura 2000" w Myczkowcach oraz lekcji edukacyjnych przeprowadzonych na podstawie porozumień Zakładu Karnego z leśnikami z Nadleśnictw Baligród, Ustrzyki Dolne i Lesko, zostają skierowani do prac porządkowych w okolicznych sołectwach i rezerwatach przyrody. Tegoroczna akcja to ponad 100 worków 120-litrowych odpadów, głównie opakowań, butelek, puszek oraz opon. Oprócz przedsięwzięć związanych z Międzynarodowym Dniem Ziemi osadzeni regularnie zbierają nakrętki, przez co świadomie uczestniczą w segregacji śmieci, a przy okazji pomagają chorym dzieciom, bo to dla nich Stowarzyszenie Promyk Nadziei zbiera plastikowe odpady.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej