Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych rozpoczęły się już 7 marca od zorganizowanego przez dział penitencjarny koncertu muzyki jazzowej.

Publiczność, która wypełniła po brzegi świetlicę zlokalizowaną przy jednostce była świadkiem oficjalnego debiutu projektu MMP, w którego skład wchodzi trzech muzyków aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności. Nadzór nad projektem sprawuje mł. chor. Paweł Wanielista. Zespół zaprezentował swoje autorskie kompozycje jazzowe oraz własne interpretacje utworów rockowych, które bez wątpienia można zaliczyć do klasyki gatunku. Godzinny koncert spotkał się z pozytywnym odbiorem publiczności, wśród której poza załogą jednostki były osoby związane ze środowiskiem lokalnym oraz współpracujące z zakładem karnym.

W dniu 8 marca płk Waldemar Ciszek skierował życzenia do wszystkich Pań pełniących służbę jak i zatrudnionych w tutejszej jednostce. Wśród załogi Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych jest 32 kobiety. Pełnią one służbę w każdej komórce organizacyjnej. Począwszy od ochrony, poprzez kwatermistrzostwo, kadry czy finanse, skończywszy na dziale penitencjarnym oraz terapeutycznym.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej