Betlejemskie Światło Pokoju w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

W trakcie spotkania opłatkowego do naszej jednostki przybyło Betlejemskie Światło Pokoju.

W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Światło nadziei i pokoju przybyło do naszej jednostki 21 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 za sprawą hm. Stanisława Garbackiego z Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie.

Z rąk przedstawiciela podkarpackiej chorągwi symboliczne światło nadziei w imieniu fukcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych przyjął dyrektor płk Waldemar Ciszek.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej