Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 r nowelizacją ustawy regulującej działalność więziennictwa, ważny dla całej formacji dzień 8 lutego, dotychczas obchodzony jako święto Służby Więziennej , stał się Dniem Tradycji Służby Więzennej.

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników. Była to okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe Służby Więziennej. 14 lutego 2023 r. w uroczystej odprawie z rąk Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemara Ciszka  akty nadania wyższych stopni służbowych Służby Więziennej otrzymało 20 funkcjonariuszy 1 w korpusie oficerów, 11 w korpusie chorążych i 8 w korpusie podoficerskim.

Dla Służby Więziennej 8 lutego 1919 roku to data szczególna. Jest to okres, w którym zostały uchwalone pierwsze przepisy, które stanowiły podwaliny polskiego więziennictwa, dlatego dzień 8 lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej. Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Dekrety te zostały wydane jako jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce

Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek gratulując awansowanym i odznaczonym życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych samych sukcesów w pracy zawodowej, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby oraz pomyślności w życiu osobistym. Niech trudna i odpowiedzialna praca będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia. Dziękuję Państwu za codzienny trud, zaangażowanie, za sumienność w realizacji zadań służbowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno jednostki , jak i społeczeństwa.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej