W dniu 11 lipca br. z okazji Święta Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Z tej okazji na terenie jednostki odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek w asyście zastępców Dyrektora Zakładu Karnego ppłk. Marka Filipowicza i kpt. Macieja Bednarza wręczyli funkcjonariuszom odznaki "Za zasługi dla więziennictwa" oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. 

Dyrektor jednostki penitencjarnej z Uherzec Mineralnych serdecznie pogratulował odznaczonym i awansowanym za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i wkładany trud w służbę każdego dnia.

Jeden funkcjonariuszy naszej jednostki otrzymał brązową odznakę "Za zasługi dla więziennictwa". Natomiast awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 20 funkcjonariuszy tj. w korpusie oficerów: 3 funkcjonariuszy; w korpusie chorążych: 4 funkcjonariuszy; 13 w korpusie podoficerów: funkcjonariuszy. Oprócz awansowanych i odznaczonych funkcjonariuszy, zostało wyróżnionych dwóch grupy najmłodych funkcjonariuszy działu ochrony, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją postawą podczas pełnienia obowiązków służbowych.
Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Tekst i zdjecia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej