Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 14 listopada było w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Awanse w korpusie oficerów uzyskało czterech funkcjonariuszy, w chorążych pięciu, zaś zaś w podoficerów dwudziestu. Awans na wyższy stopień służbowy starszego szeregowego otrzymało dwóch funkcjonariuszy. Ponadto mjr Bartłomiej Bigos, st. sierż. sztab. Anna Wiejowska oraz st. sierż. sztab. Rafał Zamojski otrzymali brązowe odznaki Za zasługi w pracy penitencjarnej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia funkcjonariuszom tutejszej jednostki odznak z okazji stu lat istnienia Służby Więziennej. Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odznaką pamiątkową 100-lecie więziennictwa polskiego zostali wyróżnieni: mjr Marek Filipowicz, kpt. Piotr Kijowski oraz mł. chor. Krzysztof Gierula.

-Czas awansów i odznaczeń jest znakomitą okazją do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za ich całoroczną służbę. Praca w jednostce penitencjarnej jest pełna wyzwań i trudnych do realizacji zadań, jednak również daje nam wiele satysfakcji – mówił podczas uroczystości ppłk Mariusz Kocaj, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Poza wspomnianym dyrektorem jednostki w uroczystościach wzięli udział jego zastępcy: ppłk Jerzy Kmietowicz oraz mjr Marek Filipowicz, a także przedstawiciele kierownictwa.

 

st. szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej