W związku z przypadającym na dzień 8 lutego — Dniem Tradycji Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego zorganizowano spotkanie z jedną z klas o profilu mundurowym z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych z Ustrzyk Dolnych.

Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej i prewencji przestępstw są w naszej jednostce realizowane cyklicznie dla różnych rodzajach szkół. W Dniu Tradycji Służby Więziennej na terenie jednostki penitencjarnej dla uczniów klas mundurowych z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych z Ustrzyk Dolnych zostały zorganizowane prelekcje oraz zaprezentowano naszą Służbę jako jeden z elementów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.


W Służbie Prawu


Z uwagi na fakt, że Szkoła z Ustrzyk Dolnych ma podpisane stosowne porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych jest czynnym uczestnikiem nowo wdrażanego programu odnoszącego się do prewencji przestępstw wśród młodzieży pt. „W Służbie Prawu”.

Program i przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w naszej jednostce przedstawiał się następująco: zarys historyczny Służby Więziennej, lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; zwiedzanie jednostki penitencjarnej specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą wraz z funkcjonariuszami; prezentacja pracy w Służbie Więziennej oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
W podsumowaniu całodniowej wizyty uczniów uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek, podsumowując podkreślił, cieszę się, że tak licznie przybyliście w tak ważnym dniu dla naszej Służby, wierzę, że to nie będzie pierwszy raz, kiedy będziemy mogli wam zademonstrować czym zajmujemy się na co dzień, kontynuujemy naszą współprace, jesteśmy otwarci na dalsze podejmowania działania, które mają na celu uświadomienie wam czym jest nieprzestrzeganie prawa i jego konsekwencję.

Tekst i zdjęcia. ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej