W hołdzie poległym Żołnierzom Wojska Polskiego w Łubnem koło Baligrodu

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek na zaproszenie władz samorządowych Gminy Baligród oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. „Weteranów i Pionierów Ziemi Leskiej” uczestniczył w uroczystościach z okazji 76 rocznicy upamiętnienia pomordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego przez oddziały OUN-UPA w Łubnem koło Baligrodu, gdzie zginęło 31 polskich żołnierzy WOP Wojska Ochrony Pogranicza, kawalerzyści z 4. Bałtyckiej Brygady WOP z Koszalina.

Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia przy udziale pocztów sztandarowych, przedstawicieli delegacji i instytucji, organizacji społecznych i związkowych. Główny gospodarz sobotnich uroczystości patriotycznych – Wójt Gminy Baligród Pan Robert Stępień dziękując w swoim przemówieniu za tak liczne uczestnictwo podkreślił, jak ważna jest  pamięć o polskiej krwi przelanej w walce o polskość bieszczadzkiej krainy. Obchody rocznicowe to również lekcja historii, ponieważ wśród zgromadzonej ludności była młodzież pobliskiej szkoły oraz harcerze wraz ze swoimi opiekunami. Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze oddając hołd poległym Żołnierzom.
Oprócz Służby Więziennej w obchodach uczestniczyły również Straż Graniczna, Policja oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Historia

1 kwietnia 1947 roku w zorganizowanej zasadzce przez OUN-UPA pod Łubnem w Bieszczadach zginęło 31 polskich żołnierzy WOP Wojska Ochrony Pogranicza. Byli to kawalerzyści z 4. Bałtyckiej Brygady WOP z Koszalina, którzy mieli wzmocnić strażnicę WOP w Cisnej. Na miejscu poległo 21 żołnierzy, natomiast 10 pozostałych banderowcy uprowadzili do lasu, gdzie w bestialski sposób zostali zamordowali. Z masakry uratowało się jedynie 2 osoby. Poległych pochowano na cmentarzu wojskowym w Baligrodzie, natomiast w Łubnem postawiono im pomnik.

Tekst: ppor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia:organizatorzy UG Baligród

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej