Akcja Sprzątanie Świata – Polska w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Tegorocznej akcji przyświecała sentencja: „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. Pod takim hasłem grupa 20 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych brała udział w porządkowaniu szlaków turystycznych w Bieszczadach oraz miejsc o dużym natężeniu turystycznym.  Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu readaptacji społecznej „Eko-Gracja”.
Jak każdego roku, skazani z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych włączyli się do prac porządkując turystyczne tereny Bieszczadów. W ramach stałej współpracy z Urzędem Gminy Olszanica, uczestniczyliśmy przy porządkowaniu okolicznych terenów i miejscowości. Ich wymiernym efektem było zebranie około 100 sztuk 120-litrowych worków śmieci i odpadków. Wśród zebranych śmieci znalazły się szklane i plastikowe butelki po napojach, czy opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu. Oprócz pozytywnych efektów edukacyjnych i resocjalizacyjnych praca osób pozbawionych wolności wnosi wymierny wkład w utrzymanie ekosystemu Bieszczad, należących do najpiękniejszych terenów województwa podkarpackiego.

Tekst i zdjęcia; ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej