3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie. Corocznie na terenie całego kraju odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenie. 

W imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk. Waldemara Ciszka w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Lesku czestniczył ppor. Robert Opałka, kierownik Działu Ochrony. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Lesku. Następnie uczestniczy uroczystości w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti udali się pod Kamień Legionistów, gdzie po uroczystym odegraniu Mazurka Dąbrowskiego delegacje złożyły kwiaty upamiętniając tych mieszkańców powiatu leskiego, którzy wyruszyli w bój o niepodległość Ojczyzny. Ppor. Opałka wiązankę złożył w asyście przedstawicieli innych służb mundurowych pełniących służbę na terenie powiatu leskiego.

ppor. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej