Na zaproszenie lokalnych samorządów funkcjonariusze Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych uczestniczyli w uroczystościach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Lesko

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych reprezentował Zastępca Dyrektora ppłk Jerzy Kmietowicz oraz specjalista ds. kadr mjr Ewelina Wyszatycka-Wojtas. Leskie obchody rozpoczeły się tradycyjnie od przemarszu ulicami miasta w asyście Orkiestry Dętej Bieszczadzkiego Domu Kultury, zaproszonych delegacji i pocztów sztandarowych służb, samorządów i instytucji kultury pod Kamień Legionistów przy leskim ratuszu, gdzie dla uczczenia uchwalenia Ustawy Rządowej złożono kwiaty. Następnym punktem uroczystości było oddanie hołdu bohaterom walczącym o wolność i niepodległość narodową przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Na zakończenie uczestnicy obchodów rocznicowych udali się do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę.

Olszanica

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Olszanicy, następnie uczestnicy obchodów rocznicowych wraz z mieszkańcami Olszanicy udali się pod pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Zgromadzone delegacje oraz przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń po odśpiewaniu wspólnie hymnu złożyli kwiaty. Jednostkę penitencjarną z Uherzec Mineralnych reprezentował Zastępca Dyrektora ppłk Marek Filipowicz i Kierownik działu ewidencji mjr Aneta Kobylańska.

Uchwalona 231 lat temu Ustawa Rządowa - Konstytucja była drugim na świecie i pierwszym w Europie tego typu spisanym aktem prawnym regulującym organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Przyjęcie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już dwa dni później. W okresie zaborów publiczne świętowanie tej rocznicy było zagrożone surowymi karami, w tym zsyłkami. W XX wieku Święto Narodowe 3 maja ustanowiono w 1919 roku. Oficjalnie zniesiono je w okresie PRL. Państwowy charakter uroczystości przywrócono w 1990 roku.

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej