1 Marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto państwowe uchwalone przez Sejm w 2011. Data ta jest nieprzypadkowa ponieważ, 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki.

„Mój Dom – Moja Ojczyzna”

Równocześnie z obchodzonym świętem na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych realizowany jest program readaptacyjny „Mój dom – Moja Ojczyzna”, towarzyszą mu konkurs plastyczny wśród osadzonych, wystawy i prelekcje z prelegentami, którzy spotykają się z osadzonymi celem przedstawienia działalności „Żołnierzy Wyklętych” naszego regionu. Obecnie realizowana jest pierwsza edycja programu, która oprócz omawianego święta obejmuję również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 80 rocznice utworzenia Armii Krajowej. Program odwołuje się bezpośrednio do podstaw edukacji historycznej, której celem jest nie tylko nabywanie wiedzy historycznej ale również kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz rozwijanie postawy obywatelskiej i patriotyzmu.

IPN o. Rzeszów

Dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej o. Rzeszów z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, Zakład Karny w Uhercach Mineralnych wzbogacił się o materiały edukacyjne, które są wykorzystywane na okoliczność realizowanego programu readaptacji społecznej i stanowią istotny element przedstawienia ważnych dat z historii naszego kraju.

Tekst; ppor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia: kancelaria Sejmu, ppor. Krzysztof Gierula

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej