W dniu dzisiejszym (tj. 29.07.2019r.) dwunastu osadzonych uzyskało pozytywnie oceny z egzaminu końcowego w kursie ogrodnika, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia zawodowe mają na celu przygotowanie skazanych do powrotu na rynek pracy.

Kurs rozpoczął się cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pomocy przedmedycznej. Następnie po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych osadzeni rozpoczęli praktyczną naukę nowego zawodu. W bieżącym roku zrealizowaliśmy siedem kursów zawodowych, w których uczestniczyło 72 skazanych. Celem projektu jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności osób pozbawionych wolności na rynku pracy. Pozwoli to lepiej odnaleźć się im w środowisku wolnościowym po opuszczeniu zakładu karnego. Przeprowadzone działania mają kompleksowych charakter.

 

kpt. Paweł Marchajski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej