W dniu 11.06.2019r. Zakład Karny w Trzebini odwiedziła delegacja zagranicznych sędziów. Dzięki wizycie uzyskali oni możliwość zobaczenia w jaki sposób w praktyce wykonywana jest w naszym kraju kara pozbawienia wolności. Obserwowali również posiedzenie Sądu Penitencjarnego.

Specyfika placówki: półotwarty i otwarty typ zakładu karnego, jego organizacja i rodzaj prowadzonych oddziaływań wzbudziły znaczne zainteresowanie. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zwiedzali pomieszczenia zakwaterowania skazanych, dyżurki służby ochronnej, biura wychowawców, sale przeznaczone do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych, pracownię plastyczną, węzeł gospodarczy, ambulatorium i miejsca wewnętrznego zatrudnienia osadzonych, m.in. warsztaty. Zostali zapoznani z polskim systemem penitencjarnym, rolą oddziaływań penitencjarnych i ochronnych, zatrudnieniem osadzonych – również tym na rzecz lokalnych podmiotów użyteczności publicznej.

Goście wzięli ponadto udział w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału V Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, które odbywało się w tym dniu w jednostce. Dzięki temu mogli zapoznać się z procesem orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie, udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego lub udzielenia przerwy w karze.

 

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej