#ResortSprawiedliwościPomaga - Zakład Karny w Trzebini jest zaangażowany w wiele akcji które mają na celu walkę z wirusem SARS-CoV-2. Tym razem wyprodukowane w tutejszej jednostce penitencjarnej fartuchy (40 szt.) zostały przekazane na rzecz trzebińskiej Fundacji Energetyk, która wspiera lokalne placówki medyczne.

Podczas przekazania środków ochronnych prezes fundacji pani Ewa Mendela podziękowała za okazaną pomoc jak i nie kryła zadowolenia z trwającej już kilka lat zawsze owocnej współpracy na rzecz wspierania lokalnej społeczności.

Fundacja Energetyk z Trzebini od kilku lat organizuje akcje pomocowe dla lokalnej społeczności. Cele statutowe tej organizacji skupiają się na wsparciu klinik, szpitali, placówek medycznych, w zakresie zakupu sprzętu, urządzeń i materiałów medycznych lub ich dofinansowanie. Fundacja udziela wsparcia również podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, domu dziecka w Miękini w szczególności w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Służą też pomocą rodzicom dzieci chorych w zakupie dla nich leków, protez, sprzętu medycznego, organizacji i wsparciu finansowym przewozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację, pomocy w dofinansowaniu kosztów wyjazdu dzieci na leczenie poza teren kraju. Prowadzą zbiórki publiczne podczas organizowanych przez zarząd festynów letnich. W ubiegłych latach Służba Więzienna w ramach programu readaptacyjnego polegającego na aktywizacji artystycznej osadzonych przekazała na kiermasze charytatywne wiele rękodzieł wykonanych przez skazanych.

 

mł. chor. Tomasz Starzykiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej