W tym roku Schronisko dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach świętuje 30 rocznicę swojej działalności. Uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele krakowskiej Służby Więziennej, rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej przez księdza biskupa Damiana Muskusa, który w homilii podkreślał jak ważnym elementem jest dostrzeżenie osób niepełnosprawnych i ich potrzeb.

Podczas uroczystości, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski- prezes Fundacji podziękował wszystkim wspierającym Fundację w tym dyrektorowi Zakładu Karnego w Trzebini za okazane wsparcie, dobroć i życzliwość.

Zakład Karny w Trzebini od ponad dekady współpracuje z radwanowicką placówką. Dyrektor ppłk Tomasz Wacławek kieruje do prac społecznych w fundacji osadzonych, którzy zajmują się nie tylko wykonywaniem prac remontowych, czynności gospodarczych i porządkowych ale również pomagają terapeutom i opiekunom osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach. Takie działanie ma na celu przede wszystkim rozwijanie wśród osób pozbawionych wolności empatii oraz poczucia odpowiedzialności. Ponadto w ramach wieloletniej współpracy umożliwiamy osadzonym zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w ramach kursu asystenta osoby niepełnosprawnej.

chor. Paulina Dzidek

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej