W dniach 6 i 7 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Trzebini brali udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Jego tematem było wspieranie młodzieży w płynnym przejściu z edukacji do pracy.

Krakowska Służba Więzienna współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy od wielu lat. Uczestniczy w niej również Zakład Karny w Trzebini. Funkcjonariusze biorą udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, podczas których mogą zdobywać nowe wiadomości oraz poznawać nowe trendy pracy z młodzieżą. Informacje te są szczególnie użyteczne, ponieważ w naszej jednostce przebywają również skazany młodociani.

 

Warsztatowy charakter szkolenia pozwolił sprawdzić w praktyce wiedzę, z którą zapoznali się jego uczestnicy. Spotkanie nastawione było na wypracowanie innowacyjnych narzędzi do pracy
z młodzieżą, które pozwolą w precyzyjny sposób określać i rozwiązywać problemy, w tym przypadku płynnego przejścia od edukacji do pracy.

 

kpt. Paweł Marchajski

kpt. Grzegorz Chudoba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej