W dzisiejszym dniu funkcjonariusze Zakładu Karnego w Trzebini wzięli udział w obchodach V Powiatowego Dnia Kadeta zorganizowanego przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini. Patronat nad w/w wydarzeniem objął Starosta Chrzanowski.

Udział przedstawicieli naszej formacji w w/w wydarzeniu stał się okazją do szerszego przedstawienia organizacji i codziennej działalności Służby Więziennej na rzecz ochrony społeczeństwa. Uzbrojenie, środki przymusu oraz inne elementy wyposażenia służbowego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Padało wiele pytań o to jak na co dzień funkcjonuje Zakład Karny w Trzebini. Fachowych odpowiedzi udzielali funkcjonariusze różnych pionów służby. Przyszłym absolwentom szkół średnich, w szczególności, klas mundurowych udzielano informacji o możliwości kontynuowania nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

mł. chor. Tomasz Starzykiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej