W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Trzebini odbyło się spotkanie z kuratorami zawodowymi i społecznymi. Uczestniczyli w nim również z-ca Burmistrza Miasta Trzebinia, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Kurator Okręgowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini.

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania gości z charakterystyką jednostki, praktyczną stroną realizacji kar skutkujących pozbawieniem wolności oraz formami pracy prowadzonymi ze skazanymi. Dyrektor zakładu karnego omówił rolę zatrudnienia oraz oddziaływań penitencjarnych w procesie resocjalizacji. Kolejnym etapem była wizyta na terenie jednostki, gdzie kuratorzy zapoznali się z warunkami socjalnymi osadzonych oraz pracą funkcjonariuszy pozostających w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi.

Zarówno goście jak i funkcjonariusze Służby Więziennej wymieniali się doświadczeniami i pomysłami w zakresie pracy ze skazanymi.  Spotkanie miało na celu wypracowanie dobrych praktyk w ramach prowadzonej współpracy. Działanie to z pewnością przyniesie obopólne korzyści.

 

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej