W ubiegły piątek (tj. 05.07.2019r.) w Zakładzie Karnym w Trzebini odbyło się, spotkanie z kustoszem chrzanowskiego muzeum. Tematem wiodącym były efekty prac wykopaliskowych realizowane przy pomocy i zaangażowaniu Służby Więziennej oraz plany dalszej współpracy w  poszukiwaniu korzeni miasta Chrzanowa.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat historii Chrzanowa, podczas którego prowadzący przedstawił wiele ciekawych wątków związanych z ludźmi i miejscami które determinowały kierunki rozwój miasta. Współpraca z chrzanowskim muzeum po raz kolejny przybierze formę prac archeologicznych. Będą one kontynuacją podjętych dwa lata temu działań mających na celu poszukiwanie zalążków miasta. W ramach programu readaptacji społecznej w opisywanym  przedsięwzięciu weźmie udział wyselekcjonowana grupa skazanych. Jest to program opracowany i prowadzony w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, oparty na wzbudzaniu u skazanych poszanowania dla tradycji i kultury narodowej, a w szczególności: zrozumienia roli i wartości dziedzictwa narodowego w życiu człowieka, poznania specyfiki historii i kultury ziemi chrzanowskiej z jej wielokulturowym charakterem, przybliżenia uniwersalnych wartości zawartych tradycji, rozbudzania i wspierania postawy obywatelskiej.

 

por. Magdalena Pytel

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej