Bieżący rok jest rekordowym pod kątem realizacji kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini. Szkoleniem objęliśmy łącznie 168 osadzonych, którzy wzięli udział w jednym z czterech rodzajów kursów podnoszących kompetencje zawodowe.

Służba Więzienna zrealizowała na terenie trzebińskiej jednostki łącznie 17 kursów zawodowych – osiem technologa wykończenia wnętrz, trzy stolarza, czterokrotnie brukarza oraz dwa ogrodnika. Część z absolwentów wzięła również udział w kursie pierwszej pomocy. Wiedzę zdobytą podczas szkolenia osadzeni mogą utrwalić i wykorzystać w zatrudnieniu zarówno odpłatnym jak i społecznym na terenie jednostki jak również poza jej obrębem. Dzięki codziennej pracy skazani uczą się prawidłowego wypełniania ról społecznych, odpowiedzialności i sumienności. Mają również możliwość spłacać swoje zobowiązania oraz wspierać i odciążać swoje rodziny finansowo. Ci osadzeni, którzy z różnych względów nie mogą być zatrudnieni poza jednostką kierowani są do pracy na terenie zakładu karnego. Kursy zawodowe mają na celu wyposażyć skazanych w nowe umiejętności oraz poszerzyć posiadane kwalifikacje zawodowe. Jest to niezbędny element w drodze do uzyskania pracy już po opuszczeniu zakładu karnego.

 

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej