Produkcja w przywięziennej hali fabrycznej w trzebińskim zakładzie karnym została uruchomiona w styczniu br. Na co dzień pracuje w niej do 30 skazanych, którzy z różnych względów nie zostali skierowani do zatrudnienia poza obrębem jednostki. Zakres wykonywanych prac jest bardzo szeroki, osadzeni zajmują się produkcją drobnych elementów metalowych.

W Zakładzie Karnym w Trzebini przebywa obecnie 289 osadzonych. Około 80% z nich jest obecnie zatrudnionych odpłatnie bądź społecznie. Część z więźniów nie może z różnych względów opuścić jednostki w związku z czym zostli oni skierowani do zatrudnienia w przywięziennej hali produkcyjnej. Dzięki temu stworzono im możliwość uczenia się i rozwijania nowych umiejęności, które powinny zaprocentować w poszukiwaniu lepszej pracy po opuszczeniu więzienia.

Zatrudnienie to nie tylko korzyści z rozwoju indywidualnego lecz również możliwość spłaty zobowiązań i wspierania bliskich. Praca pozawala również kształtować cechy pożądane z wychowawczego i społecznego punktu widzenia, takie jak odpowiedzialność, obowiązkowość czy systematyczność.

 

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej