Jak wygląda praca funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz w jakich warunkach odbywają karę więźniowie osadzeni w Zakładzie Karnym w Trzebini mogli przekonać się studenci krakowskiej i katowickiej uczelni wyższej podczas wizyty w więzieniu.

W czasie dzisiejszej wizyty studenci Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach i Akademii Ignatianum w Krakowie poznali formy i specyfikę pracy w jednostce penitencjarnej. Mieli również możliwość rozmowy z funkcjonariuszami, którzy na co dzień pracują z osobami pozbawionymi wolności. Z uwagi na specjalizację studentów (psychologia i pedagogika) dużą wagę poświęcono prowadzonym w jednostce oddziaływaniom i realizowanym programom readaptacji. Po części teoretycznej zajęć goście mieli możliwość obejrzenia infrastruktury więzienia.

chor. Paulina Dzidek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej