W dniu 26 maja w trzebińskiej jednostce odbyła się uroczysta msza święta połączona z poświęceniem kaplicy i nadaniem jej tytułu św. Jadwigi Śląskiej – patronki Polski, uchodźców oraz pojednania i pokoju.

W wydarzeniu wzięli udział: ksiądz prowincjał Józef Figiel, superior ksiądz Edward Tomana, kapelan więzienny ksiądz Ryszard Zgorzelak. Świecką reprezentację stanowili: Dyrektor Okręgowy krakowskiej Służby Więziennej płk Tomasz Wiercioch, Dyrektorzy Zakładu Karnego w Trzebini mjr Marek Stelmach, mjr Arkadiusz Sujecki oraz kadra kierownicza i penitencjarna jednostki.

Kaplica więzienna jest ważnym miejscem do pełnienia posługi i pracy duszpasterskiej. Przez wiele lat, w trzebińskim zakładzie rolę te pełniła sala widzeń, w której znajdował się otwierany ołtarz. Sala miała charakter ekumeniczny.  Adaptację nowego obiektu rozpoczęto w 2019 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora jednostki płk. Tomasza Wacławka i kapelana więziennego księdza Artura Zająca. Połączono wówczas dotychczasowe biura kadry penitencjarnej i wydzielono przestrzeń na aranżację pomieszczenia do celów pastoralnych. Artefakty sakralne i wyposażenie zostały wykonane przez skazanych w więziennym warsztacie pod okiem księdza Artura oraz zgodnie z jego projektem. Materiały oraz przedmioty kultu religijnego otrzymano w darze od wspólnoty parafialnej klasztoru oo. Salwatorianów. Dzięki staraniom kapela więziennego udało się pozyskać  również relikwie świętej Jadwigi Śląskiej czczonej  jako patronki Polski, uchodźców oraz pojednania i pokoju.

kpt. Magdalena Pytel

mł. chor. Tomasz Starzykiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej