Zakład Karny w Trzebini dysponuje blisko czterema tysiącami woluminów. W bibliotece znajdują się książki o szerokim zakresie tematycznym. Nic więc dziwnego, że jest często odwiedzana. Czytelnictwo jest jedną z form zagospodarowania czasu wolnego i pozwala spędzać go w akceptowany społecznie sposób.

Biblioteka zyskała nowe, większe pomieszczenie. Dzięki temu mogliśmy w ostatnim czasie przyjąć książki, które wejdą niebawem do codziennego użytku. Najchętniej wypożyczane są te o tematyce sensacyjnej i historycznej. Jednakże każda dziedzina ma swoich wiernych fanów. Jednakże biblioteka w Zakładzie Karnym w Trzebini to nie tylko miejsce wypożyczania książek. W ramach programu readaptacji społecznej grupa skazanych zajmuje się również innymi czynnościami, które mają na celu, poza aktywizacją czytelniczą, niwelowanie deficytów edukacyjnych oraz kształtowanie poszanowania dla dóbr i wartości kultury.  Osadzeni zajmują się między innymi digitalizacją zbiorów regionalnych na potrzeby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, naprawiają uszkodzone woluminy, tworzą gazetkę, która kolportowana jest na terenie jednostki. Wielopoziomowe działanie programu ma na celu dotarcie do szerokiej liczby potencjalnych odbiorców. Stopnie zaawansowania, kategorie, poziomy pozwalają skierować zamierzenia praktycznie do każdego, kto czytać, pisać, mówić, budzić ciekawość umie i chce.

 

Księgozbiór biblioteki składa się z 3973. W tym roku planowany jest zakup książek z celowych środków budżetowych oraz akcesja pozycji pozyskanych od darczyńców. Szacuje się przyjęcie kolejnych 200 pozycji. W skład zbiorów wchody wydawnictwa informacyjne: encyklopedii, leksykonów, informatorów, kompendiów. Dla czytelników obcojęzycznych oraz pragnących uczyć się lub doskonalić swoje umiejętności lingwistyczne dostępne są pozycje w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, włoskim oraz słowniki, rozmówki, tezaurusy i podręczniki do nauki języków obcych. W książnicy znajduje się najwięcej literatury z gatunku beletrystyki. Zainteresowania czytelnicze osadzonych w przeważającej mierze są zaspakajane dzięki posiadanym dziełom z literatury rodzimej jak i powszechnej. Średnio miesięcznie bibliotekę odwiedza 170 czytelników, wypożyczając około 300 książek. 

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej