Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Krakowie po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 15 kwietnia 2020r. zakazów i ograniczeń dla osadzonych, polegających na:

- wstrzymaniu udzielania osadzonym widzeń,

oraz dalszemu utrzymaniu wprowadzonych w dniu 18.03.2020r. ograniczeń dotyczących zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej i realizowanych na terenie Zakładu zajęć odbywających się w grupach oraz organizacji posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zakład Karny w Trzebini podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości i mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej