Służba Więzienna informuje, że w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną wprowadzono zarządzenie wstrzymujące od dnia 18.03.2020r. widzenia na terenie Zakładu Karnego w Trzebini. Wprowadzono również inne ograniczenia.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miast potwierdzonych przypadków zarażenia w/w wirusem oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

 

1) począwszy od dnia 18 marca 2020r. od godziny 8.00 na terenie Zakładu Karnego w Trzebini na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się;

- udzielanie osadzonym widzeń,

oraz wprowadza się ograniczenia dotyczące zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej i realizowanych na terenie Zakładu zajęć odbywających się w grupach i organizacji posług religijnych.

 

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy.

 

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Zakład Karny w Trzebini podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości i mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej