Wielopoziomowe, kilkupokojowe owadzie hotele wypełnią wiosną trzebińską przestrzeń miejską. To kolejny projekt lokalnego magistratu, mający na celu czynną ochronę przyrody, realizowany wspólnie ze Służbą Więzienną.

Urząd Miasta w Trzebini przekazał do Zakładu Karnego w Trzebini materiały niezbędne do wykonania kilkudziesięciu schronisk dla owadów zapylających. Powstały z nich niewielkie budowle, przypominające budkę lub domek, wykonane z drewnianych desek, w środku podzielone na półeczki. Każde z okienek  wypełniono  szyszkami, wikliną, słomą, grubszymi gałązkami, zdrewniałymi łodygami, nawierconymi gałęziami. Hotel zapewni schronienie różnym gatunkom owadów i umożliwi im budowanie gniazd oraz hibernację.

To kolejny, po budkach lęgowych dla jerzyków, projekt ekologiczny podejmowany w ramach podpisanego porozumienia przez Zakład Karny i Urząd Miasta. Współpraca  opiera się na  inicjowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań mających na celu zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa, budowaniu postaw prospołecznych wśród skazanych poprzez  wypełnianie założeń wynikających z programu resocjalizacyjnego „Pobudka”.  Program readaptacji społecznej  skupia się na prowadzeniu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej. Skierowany jest do osadzonych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Jego założenia obejmują szerokie spektrum oddziaływań ukierunkowanych na: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla środowiska, budowanie poczucia przynależności do społeczności, środowiska lokalnego, regionu, kraju, rozpowszechnianie postaw proekologicznych.

kpt. Magdalena Pytel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej