III Ogólnopolski Konkurs na recenzję książki, pn. Hit czy Kit? zorganizowany przez dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini został rozstrzygnięty. Spośród 49 nadesłanych prac literackich jury wyłoniło laureatów i przyznało 3 nagrody główne oraz 12 wyróżnień.

Kolegium oceniające – bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz  funkcjonariusz jednostki zgodnie uznało, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Za najlepszą pracę i pierwsze miejsce przyznano uczestnikowi z ZK Kluczbork, który nadesłał recenzję książki Heather Morris, pt. ,,Tatuażysta z Auschwitz”. Jury podczas oceny kierowało się kryteriami: zgodność z tematem / recenzja/, twórczy charakter pracy, oryginalność w interpretacji, emocjonalny przekaz treści  poprzez wyrażenie refleksji i opinii oraz poprawność stylistyczna i językowa.
Celem tego cyklicznego konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, aktywizacja kulturalna środowiska więziennego, edukacja w zakresie kształtowania poszanowania dla dóbr i wartości kultury, piśmiennictwa, realizacja oddziaływań wychowawczych przez sztukę z jednoczesnym rozwijaniem wyobraźni, swobodnego wyrażania siebie, swojego zdania poprzez twórczość własną. Do udziału we współzawodnictwie przystąpić mogły osoby tymczasowo aresztowane oraz pozbawione wolności przebywające w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski.

Nagrodami rzeczowymi w konkursie były: odtwarzacze przenośne DVD, słuchawki oraz książkowe nowości wydawnicze.

 

tekst. por. M. Pytel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej