Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Trzebini oraz zaproszeni Honorowi Dawcy Krwi zrzeszeni w klubach jak również sympatycy HDK wzięli udział w akcji zbiórki krwi, która miała miejsce na trzebińskim rynku.

Jak co roku Służba Więzienna przyłączyła się do szczytnego przedsięwzięcia jakim jest zbiórka bezcennego daru (krwi). Od lat głównym organizatorem akcji jest Straż Graniczna a jej finał przypada rokrocznie na listopad. Data ta została wybrana nieprzypadkowo i ma na celu uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to cieszyło się znacznym zainteresowaniem, krew oddało 25 osób.

 

Wszystkim, kórzy odpowiedzieli na nasz apel dziękujemy i już dzisiaj zaprszamy do udziału w przyszłym roku.

 

kpt. Paweł Marchajski

zdjęcia: kpt. Grzegorz Chudoba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej