Sobotnie popołudnie upłynęło w Zakładzie Karnym w Trzebini pod znakiem Dnia Dziecka. Skazani mieli możliwość spotkać się z dziećmi w innych niż zazwyczaj warunkach. Widzenie miało rodzinny charakter, którego celem było zacieśnianie więzi pomiędzy osadzonymi i ich bliskimi.

Pośród wielu zadań jakie stoją przed służbą więzienną znajdują się między innymi nauka właściwych ról społecznych i kształtowanie społecznie pożądanych postaw. Prowadzone w Zakładzie Karnym w Trzebini oddziaływania koncentrują się również na tym aspekcie pracy penitencjarnej. Pobyt w więzieniu to nie przerwa w życiorysie. Dlatego tak ważne jest nauczenie osób odbywających kare, że relacje z bliskimi są bardzo ważnym elementem ich codziennego funkcjonowania. Aby było to możliwe prowadzone są oddziaływania mające na celu szeroko pojętą integrację osadzonych z członkami ich rodzin. Służba Więzienna współpracuje w tym zakresie również z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak krakowska Probacja, która była współorganizatorem sobotniego wydarzenia.


Dzień dziecka to jedno z wyjątkowych wydarzeń, które pozwala zwrócić uwagę na pozytywne emocje oraz tworzyć lub odbudować fundamentalne relacje między członkami rodziny. Sobotnie wydarzenie stało się areną zabawy, gier i konkursów. Skazani mogli przyswoić sobie pozytywny model spędzania czasu z dziećmi, dzięki czemu będą mieli szansę stać się lepszymi rodzicami. Punktem kulminacyjnym spotkania był moment, gdy przekazali oni swoim dzieciom prezenty. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony skazanych i zostało pozytywnie odebrane przez uczestników. Na kilka godzin sala widzeń zamieniła się w salę zabaw.


 

chor. Paulina Dzidek

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej