Dzisiejszego dnia w zakładzie karnym w Trzebini odbyło się spotkanie z kuratorami zawodowymi. Celem wizyty było wypracowanie wspólnych praktyk w kontekście współpracy przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z izolacji penitencjarnej.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji zapoznającej gości z charakterystyką jednostki, praktyczną stroną realizacji kar skutkujących pozbawieniem wolności oraz formami pracy prowadzonymi ze skazanymi. Dyrektor zakładu karnego omówił rolę zatrudnienia oraz oddziaływań penitencjarnych w procesie resocjalizacji. Kolejnym etapem była wizyta na terenie jednostki, gdzie kuratorzy mogli zapoznać się z warunkami socjalnymi osadzonych, zatrudnieniem w przywięziennej hali produkcyjnej oraz pracą funkcjonariuszy pozostających w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. Spotkanie zwieńczyła dyskusja mająca na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk w ramach pracy ze skazanymi.

 

kpt. Paweł Marchajski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej