W dniu dzisiejszym (14.11.2019) odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wręczył awanse na wyższe stopnie funkcjonariuszom pełniącym służbę w trzebińskim zakładzie karnym. Ponadto funkcjonariusze otrzymali odznaczenia resortowe i okolicznościowe.

Podczas uroczystości awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało dwudziestu siedmiu funkcjonariuszy z wszystkich korpusów. Minister Sprawiedliwośći nadał dwie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej", która przyznawana jest funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy. Odznaczenia okolicznościowe nadał również Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. Dwóch funkcjonariuszy otrzymało „Odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa”, która została ustanowiona z okazji 100 rocznicy utworzenia struktur polskiego więziennictwa oraz Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy odzyskania Niepodległości. Odznaka nawiązuje swoją formą do odznaki jubileuszowej ustanowionej w 1928 r. z okazji 10-lecia Więziennictwa Polskiego. Unikalność odznaki określa okres jej nadawania, który ustalono na lata 2018-2019.

Historia Służby Więziennej wiąże się z odrodzeniem struktur państwa polskiego. Symboliczna data 11 listopada stała się Narodowym Świętem Niepodległości oraz okazją do wręczenia awansów i odznaczeń.

 

tekst: kpt. Paweł Marchajski

zdjęcia: chor. Paulina Dzidek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej