W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze trzebińskiego zakładu karnego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez słowackich więzienników. Okazją do spotkania stały się obchody 50 lecia formacji zajmującej się wykonywaniem kary pozbawienia wolności u naszych południowych sąsiadów.

Konferencja pod tytułem "Resocjalizacja skazanych oraz jej perspektywy" rozpoczęła się od przybliżenia rysu historycznego i tradycji związanej z wykonywaniem kar pozbawienia wolności na Słowacji. W dalszej części odbyły się prezentacje i wykłady dotyczące realizacji procesu resocjalizacji zarówno z perspektywy teoretyków i praktyków tego zagadnienia. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich oraz służb ze Słowacji, Czech, Węgier oraz Polski. Powyższe wydarzenie stało się doskonałą okazją do przedstawienia założeń oraz realizacji programu "Praca dla więźniów" w krakowskich jednostkach Służby Więziennej oraz oddziaływań resocjalizacyjnych na przykładzie programu "Motywator".

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem jednej z większych jednostek penitencjarnych na Słowacji, zokalizowanej w XVI wiecznych murach zamkowych w Ilavie. Przeznaczona jest ona zarówno dla mężczyzn i kobiet, z oddziałami aresztowymi jak i oddziałami o zwiększonych zabezpieczeniach ochronnych. Zapoznanie z praktyczną stroną realizacji kar izolacyjnych stało się dla nas okazją do porównania polskiego i słowackiego systemu penitencjarnego.


 

Więcej informacji:

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/v-omseni-diskutovali-odbornici-o-resocializacii-odsudenych

 

zdjęcia: dzięki uprzejmości ZVJS Slovakia

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej