W minionym tygodniu w urokliwym zakątku Bieszczad – półwyspie Jawor nad Jeziorem Solińskim odbył się Zlot Radości Regionu AA Galicja pod hasłem: „Miłość i Służba”

    Przedstawiciele Zakładu Karnego w Tarnowie w ramach przygotowań do otwarcia nowego Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu w tarnowskiej jednostce wzięli udział w spotkaniach poświęconych współpracy AA ze Służbą Więzienną.
    W zlocie wzięło udział około 500 osób z całej Polski. W czasie otwartych mitingów członkowie grup AA z Warszawy dzielili się doświadczeniem współpracy i niesienia posłania oraz sponsorowania osadzonych uzależnionych w grupach AA, działających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Był czas na pytania, wzajemne oczekiwania, wymianę doświadczeń. W niedalekiej przyszłości nawiązane w czasie zlotu kontakty pomocne będą w tworzeniu i rozwijaniu oferty terapeutycznej dla skazanych uzależnionych od alkoholu odbywających karę w tarnowskim zakładzie karnym.    
    Uzależnienia są jedną z najczęstszych przyczyn wchodzenia w konflikty z prawem. Możliwość przepracowania problemu alkoholowego czy narkotykowego w trakcie pobytu w warunkach izolacji sprzyja realizacji nadrzędnego celu, któremu służy odbywanie kary pozbawienia wolności, tj. powstrzymywanie się od powrotu do przestępstwa. Prowadzone w zakładzie karnym grupowe zajęcia profilaktyczne w ramach programów resocjalizacji, mogą okazać się niewystarczające. Dlatego w jednostkach penitencjarnych organizuje się pełnowymiarowe terapie uzależnień, jak również spotkania grup anonimowych alkoholików. Wszystkie te oddziaływania tworzą komplementarną całość w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności mających problem z uzależnieniami.

                                Opracowanie: por. B. Bańdur
                                        kpt. J. Wieczorek - Jonak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej