W miniony czwartek, w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa, odbyła się uroczysta gala. Podczas niej Zakład Karny w Tarnowie został odznaczony odznaką Honorową PCK IV stopnia w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

     Odznaką został udekorowany sztandar Zakładu Karnego w Tarnowie w asyście Dyrektora tarnowskiej jednostki ppłk. Tomasza Wierciocha i w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierza Więckowskiego.

     Odznaką Honorową PCK IV. stopnia został również wyróżniony Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie mjr Maciej Możdżeń, członek Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy Zakładzie Karnym w Tarnowie.

     Gala Honorowego Krwiodawstwa zorganizowana została przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Tarnowa. W przygotowanie tego wydarzenia aktywnie zaangażowani byli także członkowie Klubu HDK PCK, działającego przy tarnowskim zakładzie karnym. Galę uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

st. szer. Maciej Lehrfeld

Link do zdjęć zamieszczonych na portalu tarnow.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej