Wczorajszy dzień w tarnowskim zakładzie karnym od rana niósł zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki. Pożar na terenie obiektów zakładu, kolizja pojazdu konwojowego i jego unieruchomienie, wreszcie bunt w łaźni oddziału mieszkalnego.

     Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, które odbywały się przy ul. Konarskiego. Mimo, że w dniu wczorajszym były to sceny zaaranżowane, funkcjonariusze Służby Więziennej muszą być przygotowani na tego typu zdarzenia w rzeczywistości.

     Do udziału w manewrach zostali zaproszeni funkcjonariusze innych służb. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej dowodzili akcją gaszenia pożaru i ewakuacji osób przebywających w miejscu zagrożenia. Funkcjonariusze Policji natomiast pomogli opanować sytuację przy kolizji. Z jednej strony zajęli się skutkami samego zdarzenia drogowego, a z drugiej prewencyjnie wspierali więzienników w zorganizowaniu konwoju, który przetransportował osadzonych na teren jednostki. Ostatnia, ale nie mniej groźna sytuacja została zaaranżowana w oddziale mieszkalnym, gdzie w łaźni kilku skazanych prezentowało agresywne i nieprzewidywalne zachowanie. Gdy prowadzone negocjacje nie przyniosły zamierzonych rezultatów, umundurowani i odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej, funkcjonariusze opanowali sytuację i zaprowadzili porządek w oddziale mieszkalnym.

     Adekwatne reagowanie na sytuacje trudne, umiejętność opanowania zdarzeń kryzysowych, refleks, odporność na stres, zdolność zespołowego współdziałania to tylko niektóre z cech osobowych bardzo istotnych podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Możliwość przećwiczenia scenariuszy zdarzeń w warunkach kontrolowanych z jednej strony pozwala na sprawdzenie siebie w sytuacjach ekstremalnych, a z drugiej uczy sposobów reagowania na wydarzenia kryzysowe. Dlatego waga tego typu ćwiczeń jest nie do przecenienia w kontekście zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym, a w konsekwencji ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Opracowanie: por. B. Bańdur

Zdjęcia: ppor. M. Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej