Na co dzień pracujemy za więziennymi murami. Wykonujemy swoje codzienne obowiązki służbowe, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Od naszego profesjonalizmu, zaangażowania, a przede wszystkim obecności w miejscu pracy zależy zdrowie i życie skazanych oraz bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że takich jak my jest wielu. Codziennie w instytucjach zamkniętych, poza oczami publiczności, służą drugiemu człowiekowi, w szpitalach, Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka i innych placówkach, które całodobowo świadczą pomoc i wsparcie osobom doświadczonym przez los.

Tak zrodziła się kolejna inicjatywa zbiórki 1% równoważnika za umundurowanie (potocznie zwanego w środowisku jako „mundurówka”). Równoważnik ten przeznaczony jest na zakup brakujących składników umundurowania lub ich chemiczne czyszczenie. Każdy z nas mógł dobrowolnie przekazać 1% tej kwoty na szczytny cel. Tym razem postanowiliśmy zebraną kwotę ponad 1200 zł przekazać na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Tarnowie.

Pomoc młodzieży znajdującej się w trudnej życiowej sytuacji, nam więziennikom kojarzy się z zapobieganiem procesowi ich demoralizacji, który w przyszłości mógłby doprowadzić ich za więzienne mury. Wsparcie młodzieży z obciążeniami, problemami, patologią życia rodzinnego jest dla niej szansą na takie pokierowanie swoim życiem, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla nich samych jak i społeczeństwa.

 

Tekst: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej