Pobyt w warunkach izolacji penitencjarnej nie wpływa korzystnie na relacje osadzonego z dzieckiem, często je osłabiając.

Uwięzienie członka rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla funkcjonowania osoby, którą to spotkało, ale także dla całego systemu rodzinnego. Konsekwencją przebywania mężczyzny-ojca w warunkach izolacji więziennej jest znaczne ograniczenie jego udziału w życiu rodzinnym, ponieważ nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków zarówno małżeńskich, jak i rodzicielskich.

W związku z powyższym niezbędne jest podejmowanie w więzieniu działań służących kształtowaniu właściwych relacji ojciec – dziecko, przyjmowaniu odpowiedzialności za rodzinę, podtrzymywaniu i wzmacnianiu więzi emocjonalnej z dziećmi. Stworzenie chociażby namiastki realnej obecności ojca w życiu dziecka, mimo fizycznej niedostępności, ma ogromne znaczenie zarówno dla dziecka jak i dla rodzica.

Temu celowi przyświecał projekt zorganizowany w tarnowskiej jednostce. Okazją do niego był Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchodzony rokrocznie 1 czerwca. W trakcie zajęć kulturalno-oświatowych skazani ojcowie przygotowywali dla dzieci ramki ze swoim aktualnym kolorowym zdjęciem w cywilnej odzieży, śladem odbitej dłoni i własnoręcznie napisanymi życzeniami. Dodatkowo każdy z uczestników projektu nagrał dla swoich dzieci bajkę na dobranoc. Prace zostały wysłane na koszt zakładu karnego. W projekcie wzięło udział kilkunastu skazanych.

Mimo, że często mają swoje dzieci poza więziennymi murami, nie są w stanie spędzić z nimi tego dnia tak jak by tego chcieli. Możliwość wykonania czegoś co wywoła uśmiech na twarzach ich pociech dało skazanym ogromną satysfakcję. Jeszcze więcej przyjemności sprawi obdarowanym, gdy otrzymają swoje prezenty. Zdjęcie ojca, indywidualne życzenia, dobrze znany głos w nagranej na płycie dedykacji i bajce na dobranoc pozwoli choć na chwilę zapomnieć dziecku o rozłące z jedną z najważniejszych osób w życiu.

Tekst: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: szer. Natalia Katra

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej