W związku z obchodzonym, w dniu dzisiejszym, świętem Służby Więziennej, na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu”.

     W dzisiejszą zbiórkę zaangażowało się 32 osoby, udało się zgromadzić blisko 15 litrów krwi. Jest to kolejna tego typu inicjatywa podjęta przez działający przy Zakładzie Karnym w Tarnowie Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Dotychczasowy wynik klubowiczów wynosi 350 litrów oddanej krwi.

     Zorganizowana na terenie tarnowskiego zakładu karnego akcja krwiodawstwa, w nawiązaniu do Święta Służby Więziennej, jest wyrazem solidarności więzienników ze społeczeństwem, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując na co dzień swoje obowiązki służbowe dają przykład zaangażowania, profesjonalizmu i podejmowania działań na rzecz zarówno ogółu społeczeństwa - chroniąc go przed sprawcami przestępstw, jak i pojedynczego człowieka - starając się przywrócić go do funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi normami.

Tekst: ppor. B. Bańdur

Zdjęcia: st. szer. M. Lehrfeld

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej