Kolejna partia maseczek ochronnych została wydana poza mury tarnowskiego więzienia. Środki ochrony wykonują skazani w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Tym razem wnioskodawcą był Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Tarnowie. Maseczki w ilości 500 sztuk trafiły do personelu i wychowanków placówki.

W aktualnie obowiązujących obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa, nadal dopuszczalne jest zakrywanie ust i nosa materiałowymi maseczkami ochronnymi. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie w regionie, tarnowscy więziennicy nie ustają w niesieniu pomocy poszczególnym wnioskodawcom. Angażując osoby pozbawione wolności w działalność prospołeczną na rzecz drugiego człowieka, wspieramy instytucje, organizacje i samorządy poprzez zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, wykorzystywane na co dzień w przestrzeni życia publicznego.

Aktywizowanie osadzonych sprzyja zadośćuczynieniu za popełnione przestępstwa. Pozwala także na zdobywanie nowych umiejętności, uczy odpowiedzialności, systematyczności i obowiązkowości.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej