Za murami tarnowskiej jednostki jest wiele serc. Niektóre są złamane, zawiedzione, zagubione. Większość z nich wymaga rekonwalescencji, ale jako Służba Więzienna wierzymy, że każdy z nas ma w sobie pokłady dobra. Trzeba je tylko dostrzec i tak nimi pokierować żeby zaowocowały.

Serce w warsztacie

Tarnowscy więziennicy odpowiedzieli na apel radnego jednego z lokalnych osiedli i podjęli się zadania wykonania pojemnika na nakrętki. Do akcji zaangażowano skazanych, zatrudnionych nieodpłatnie w warsztacie tarnowskiej jednostki. W efekcie powstał pojemnik w kształcie serca, który będzie służył do zbierania nakrętek na leczenie i pomoc różnym osobom.

Serce na osiedlu

W dniu wczorajszym przekazano pojemnik przedstawicielom Rady Osiedla Jasna. Będzie on stał w ogólnodostępnym miejscu tak, by mieszkańcom umożliwić swobodny do niego dostęp. Każdy, poprzez wrzucenie nakrętek, będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do akcji pomagania osobom ciężko doświadczonym przez los.

Serce w więzieniu

Drugi, identyczny pojemnik stanął na terenie tarnowskiego więzienia. W taki sposób zarówno więziennicy jak i skazani będą mogli włączać się w akcje pomocowe poprzez zbieranie plastikowych nakrętek.

W warsztacie tarnowskiej jednostki w ostatnich tygodniach formowano wiele serc. Oprócz tych z żelaza i siatki reperowano także te prawdziwe. Angażowanie skazanych do działań prospołecznych kształtuje w nich empatię, wrażliwość na drugiego człowieka, uczy dzielenia się z innymi tym co ma się najlepszego: uprzejmością, miłością, poświęconym czasem, zaangażowaniem. Tym samym sprzyja realizacji celów kary pozbawienia wolności.

https://www.eska.pl/tarnow/wiezniowie-maja-olbrzymie-serce-postawili-je-na-srodku-osiedla-komu-pomagaja-zdjecia-aa-PqbJ-6v8W-YxUn.html

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/7999,serca-rosna-w-tarnowie-zbierane-nakretki-maja-pomoc-potrzebujacym

Tekst: por. Beata Bańdur

Zdjęcia: plut. Michał Wałaszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej