W minionym tygodniu siedmiu osadzonych z tarnowskiej jednostki przyjęło Sakrament Bierzmowania. Mszy Świętej przewodniczył i sakramentu udzielił biskup Stanisław Salaterski.

     W swojej homilii skierowanej do zebranych, biskup powiedział, że lubi odwiedzać mury tarnowskiego zakładu karnego. Podkreślił gorliwość skazanych uczestniczących każdorazowo w nabożeństwach, ich zaangażowanie i aktywność. Podziękował kapelanowi więziennemu za przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Wyraził przekonanie, że pobyt w więzieniu ma jakiś cel, ma czemuś służyć. Mimo, iż nie jest to od razu widoczne, jest zamysłem Boga. Zapewnił osadzonych o działaniu Ducha Świętego, który ich umacnia i pociesza.

     Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w momencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się również Eucharystia i Chrzest. Celem bierzmowania jest umacnianie chrześcijan w wierze.

Opracowanie: por. B. Bańdur

Zdjęcia: ppor. M. Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej