W dniu dzisiejszym na terenie tarnowskiej jednostki penitencjarnej odbyła się konferencja prasowa. Poświęcona ona była wsparciu jakie udziela Ministerstwo Sprawiedliwości zakładom karnym i lokalnym samorządom.

Wzięli w niej udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Norbert Kaczmarczyk, poseł na Sejm RP Pan Piotr Sak, a także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Maciej Możdżeń oraz Dyrektor rzeszowskiego oddziału IGB Mazovia Pan Damian Biskup.

Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, działająca jako przywięzienny zakład pracy na terenie tarnowskiego zakładu karnego, otrzymała wsparcie finansowe w postaci wartych 600 tysięcy złotych wtryskarek. Są one wykorzystywane do wytwarzania sztućców, misek, kubków, pantofli, na potrzeby osadzonych w różnych placówkach resocjalizacyjnych i psychiatrycznych zarówno na terenie kraju jak i poza granicami Polski. Sprzęt sprzyja procesowi readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, zapewniając im zatrudnienie odpłatne w trakcie odbywania kary. Pozwala na konstruktywną aktywność i zdobywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy po opuszczeniu więziennych murów. Daje namiastkę finansowej niezależności oraz możliwość odciążenia rodziny i spłaty zobowiązań komorniczych czy alimentacyjnych.

Z Zakładu Karnego w Tarnowie przekazano natomiast autobus, który trafił do Gminy Wietrzychowice. Będzie on służył lokalnej społeczności, przede wszystkim uczniom z terenu gminy, którym zapewni komfortowy i bezpieczny dojazd do i ze szkoły.

W ramach ustawy modernizacyjnej zakłady karne są wyposażane w nowoczesny sprzęt służący do bezpiecznego pełnienia służby jak również skutecznego przebiegu procesu resocjalizacji. Z drugiej strony w Służbie Więziennej są wymieniane m.in. pojazdy służbowe. Samochody w pełni sprawne techniczne są przekazywane samorządom. Dzięki temu przechodzą one na zasłużoną emeryturę w strukturach mundurowych, ale mogą być nadal wykorzystywane w cywilu. Wzajemna wymiana, współpraca, reagowanie na lokalne potrzeby są wpisane w nowoczesne więziennictwo. Nie może ono funkcjonować jako instytucja hermetycznie zamknięta, w oderwaniu od społeczeństwa, ale jako instytucja otwarta, gotowa do współdziałania i wrażliwa na wymagania środowiska poza więziennymi murami.


 

Tekst: por. Beata Bańdur

Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej