W dniu 21 marca 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka powołał ppłk. Wojciecha Jończyka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie. W uroczystej odprawie służbowej uczestniczył także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch.

ppłk Wojciech Jończyk rozpoczął służbę 1 maja 1999 roku w Zakładzie Karnym w Wadowicach jako strażnik działu ochrony, następnie z dniem 1 maja 2001 roku został przeniesiony do działu kwatermistrzowskiego, gdzie swoje obowiązki pełnił do 2006 roku. Z dniem 1 marca 2006 roku rozpoczął pełnienie służby w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu, również w dziale kwatermistrzowskim. Służbę w podgórskiej jednostce pełnił do lutego 2011 roku. Z dniem 1 lutego powrócił do Zakładu Karnego w Wadowicach na stanowisko młodszego wychowawcy w dziale penitencjarnym, następnie w 2012 roku powrócił do działu kwatermistrzowskiego, gdzie z dniem 1 lutego 2019 roku awansował na stanowisko kierownika tego działu. Swoją funkcję pełnił do dnia 17 marca 2022 roku i z tym dniem został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie Oddział Zewnętrzny w Krakowie - Nowej Hucie.

Opracował:

ppor. Tomasz Liszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej