Służba Więzienna zaoferowała swoją pomoc w usuwaniu skutków podtopień. Ulewne deszcze doprowadziły do wylewu lokalnych rzek. Prognozy meteorologiczne dla woj. małopolskiego są nadal bardzo niekorzystne.

W opanowaniu sytuacji pomagają osadzeni z tarnowskiego zakładu karnego. W dniu dzisiejszym grupa kilkunastu skazanych została zadysponowana do usuwania skutków podtopień w gminie Skrzyszów. Wykonują oni prace ziemne, związane z udrażnianiem rowów, usuwaniem naniesionych przedmiotów, które utrudniają swobodny przepływ nagromadzonej wody. W dalszej gotowości pozostaje kilkudziesięciu skazanych, którzy w każdym czasie, w razie potrzeby, mogą być skierowani do pomocy.

Służba Więzienna jako formacja mundurowa powołana jest do ochrony społeczeństwa. Pomoc w usuwaniu skutków podtopień jest jedną z form tej ochrony. Ma na celu zapobieżenie ewentualnym konsekwencjom i likwidację skutków żywiołu, który zagraża dorobkowi ludzkiemu, a często także życiu i zdrowiu.

Opracowanie: por. B. Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej