W dniu dzisiejszym nastąpiło wydanie pierwszej partii maseczek uszytych przez skazanych z tarnowskiego zakładu karnego w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga

Najtrudniejszy pierwszy krok…

Początki szycia maseczek w tarnowskiej jednostce nie obeszły się bez obaw o powodzenie całej akcji. Najpierw skazani zatrudnieni w magazynie mundurowym, w ramach dotychczasowego wyposażenia jednostki w maszyny, szlifowali umiejętność wykroju, fastrygowania i szycia maseczek. Praca szła im na tyle sprawnie, że szybko zaangażowano do tego zadania kolejnych skazanych pracujących nieodpłatnie na rzecz zakładu karnego, do pomocy i nauki tajników krawiectwa. W ten sposób, przy zaangażowaniu niespełna dziesięciu osób, udało się uszyć kilka tysięcy maseczek, które dotychczas były wykorzystywane na potrzeby jednostki penitencjarnej (dla funkcjonariuszy i skazanych).

Pierwsze koty za płoty...

Po osiągnięciu wprawy osadzeni w tarnowskiej jednostce zaczęli szyć maseczki dla instytucji zewnętrznych, które zgłosiły się do Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie z prośbą o pomoc i wsparcie w tym zakresie. Pierwszym wnioskodawcą był Wójt Gminy Skrzyszów, który zwrócił się z wnioskiem o uszycie maseczek z materiału własnego. W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie, tysiąca sztuk środków ochrony, które będą wykorzystane na potrzeby strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i seniorów z terenu gminy.

Szyj z nami za kratami...

Wydane w dniu dzisiejszym maseczki były przygotowywane przez skazanych w ramach zatrudnienia nieodpłatnego. Kolejne partie środków ochrony będą szyte już przez uczestników programu resocjalizacji, realizowanego poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową oraz kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych. W tym tygodniu rozpoczęliśmy w jednostce zajęcia w ramach programu o nazwie „Szyj z nami za kratami”. W kolejce z wnioskami ustawiają się coraz to nowe instytucje, organizacje i samorządy, które proszą o wsparcie w tym zakresie. Do programu zakwalifikowano skazanych, zgodnie z ich zainteresowaniami jak również predyspozycjami do uczestnictwa w tego typu zajęciach krawiectwa.

Wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga w swych założeniach stanowi istotę procesu resocjalizacji. Angażowanie osób pozbawionych wolności w prospołeczną aktywność sprzyja zadośćuczynieniu społeczeństwu za popełniane przestępstwa. W perspektywie indywidualnej oprócz możliwości zdobywania nowych umiejętności, aktywizacji zawodowej czy promocji zatrudnienia, uczy także odpowiedzialności, systematyczności, zaangażowania, obowiązkowości i empatii wdrażając do pożytecznego działania na rzecz drugiego człowieka.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej