Funkcjonariusze z tarnowskiej jednostki, w czasie wolnym od służby pomagali zawiesić 40 budek dla nietoperzy i ptaków. Praca ta przysłuży się naszemu środowisku.

 

W Polsce, podobnie jak na całym świecie maleje liczba nietoperzy. Przyczynia się do tego m.in. likwidowanie ich letnich kryjówek (np. wycinanie dziuplastych drzew) oraz stosowanie pestycydów. Te zabójcze związki przedostają się do organizmów nietoperzy wraz ze zjadanymi przez nie, zatrutymi owadami. Toksyny odkładają się w tkance tłuszczowej i dopiero po pewnym czasie powodują śmierć zwierzęcia. Istotnym czynnikiem, przyczyniającym się do bezpowrotnego ginięcia niektórych gatunków nietoperzy, jest negatywne nastawienie społeczeństwa. Częste są przypadki, że owe „latające myszy” zabijane są przez ludzi nieświadomych roli, jaką pełnią te ssaki w przyrodzie. Tymczasem nietoperze to niezwykle pożyteczne zwierzęta, skuteczni sprzymierzeńcy człowieka w zalce z dokuczliwymi komarami i innymi szkodliwymi owadami.

Dotychczasowe efekty

Tarnowscy więziennicy postanowili zaangażować się w akcję na rzecz ochrony tych pożytecznych, a często niedocenianych latających ssaków. Współpraca Zakładu Karnego w Tarnowie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaowocowała wspólną akcją wieszania budek dla ptaków i nietoperzy na terenach leśnych w Paśmie Brzanki objętych obszarem Natura 2000. Funkcjonariusze z tarnowskiej jednostki, w czasie wolnym od służby, zaangażowali się w powyższe przedsięwzięcie. W efekcie wytężonej pracy, w niełatwych leśnych warunkach, w słonecznym skwarze, w otoczeniu uciążliwych komarów, zawieszono 40 budek dla leśnych żyjątek. Praca ta przysłuży się naszemu środowisku.

Dalsze plany

Inicjatywa wzajemnej współpracy na rzecz ochrony nietoperzy zakłada również aktywizowanie osadzonych w tarnowskiej jednostce. W ramach zatrudnienia nieodpłatnego i programu resocjalizacji realizowanego poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych w zakresie edukacji ekologicznej, skazani będą angażowani do produkcji budek dla nietoperzy, które następnie będą wieszane w pobliskich ekosystemach leśnych. Pierwsze budki, wykonane, według ściśle określonego wzoru, przeszły już etap weryfikacji przez zleceniodawcę czyli przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych. Po dostarczeniu niezbędnego materiału do wykonania kolejnych, praca ruszy pełną parą. Zapotrzebowanie jest nawet na kilkaset sztuk.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej