W tarnowskiej jednostce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci więźniów przetrzymywanych w tarnowskim więzieniu etapowym w latach 1939-1945.

Ta ważna i cenna historycznie inicjatywa zapoczątkowana została przez Prezesa fundacji Pro Patria Semper Piotra Dziżę. Tablica, która została odsłonięta na murach zakładu karnego w Tarnowie upamiętnia więźniów, którzy znaleźli się w niewoli tylko dlatego, że sprzeciwili się ówczesnemu okupantowi. W okresie II wojny światowej Zakład Karny w Tarnowie był wykorzystywany jako przejściowy obóz dla jeńców polskich, a następnie jako więzienie gestapo, stanowiąc punkt zbiorczy dla więźniów przewożonych z różnych zakątków kraju. Tablica poświęcona jest wszystkim bohaterom którzy w walce o wolną Polskę wystąpili przeciwko zbrodniczym poczynaniom faszystowskiej władzy, dając dowód niezłomnej woli walki narodu polskiego.

Dzisiejsza uroczystość pozostawi ślad przyszłym pokoleniom. Kultywując tradycję pielęgnujemy prawdziwą historię, która pomimo prób przeinaczania dzięki nam sama się broni. Świadkowie tamtych tragicznych czasów odchodzą, młode pokolenia zapatrzone w czasy obecne często zapominają o tym co było. Podtrzymywanie pamięci o narodzie który walczył o niepodległość jest naszym obowiązkiem szczególnie względem przyszłych pokoleń. W swoim przemówieniu ppłk Maciej Możdżeń Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie nawiązał do słów George Santayana „ … Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie…” podkreślając znaczenie działań mających na celu upamiętnienie tragicznej historii oraz cierpień rodaków.

Dzisiejsze więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania poprzez prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. W działaniach funkcjonariuszy Służby Więziennej ważne miejsce zajmuje pamięć i szacunek dla historii i dziedzictwa narodowego czego najlepszym przykładem jest dzisiejsza uroczystość.

Tablicę upamiętniającą więźniów politycznych przetrzymywanych w tarnowskim więzieniu odsłonili ich potomkowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe i uczniowie. W grudniu wzdłuż muru tarnowskiej jednostki zostanie zaprezentowana plenerowa wystawa, przedstawiająca sylwetki wybranych więźniów.

Opracowali: ppor. Tomasz Liszka, mł.chor. Natalia Katra

Zdjęcia: por. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej