Na terenie tarnowskiej jednostki jakiś czas temu stanęło metalowe serce – pojemnik na nakrętki. Akurat 6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja, udało się go opróżnić.

Pieniądze ze sprzedaży nakrętek zostaną przekazane na leczenie chorego chłopca. Bartek od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Rodzice chłopca zbierają pieniądze na jego rehabilitację, która ma na celu poprawę jakości życia chłopca, walkę z bólem i przykurczami.

Skazani z tarnowskiej jednostki, w warsztacie zakładu karnego, wykonują pojemniki na nakrętki. Są one przekazywane wnioskodawcom, zostają rozlokowane na terenie miasta, w okolicznych gminach, miejscowościach. Tam lokalne społeczności prowadzą zbiórki nakrętek na rzecz potrzebujących. Taki sam pojemnik został zamontowany na terenie tarnowskiego więzienia.

W zbiórce nakrętek uczestniczą nie tylko funkcjonariusze tarnowskiej jednostki, ale także skazani, którzy mają możliwość przekazania plastikowych nakrętek do wspólnego pojemnika. W ten sposób ramię w ramię pomagamy potrzebującym. Względem tragedii życiowych, różnych nieszczęść i niepowodzeń wszyscy jesteśmy równi. Znikają codzienne podziały przełożeni-podwładni, funkcjonariusze-osadzeni. 

W takim działaniu więziennicy mają jednak swój cel. Angażując się w akcje pomocowe nie tylko służą innym ale także swoim dobrym przykładem oddziałują na osadzonych. Uwrażliwiają skazanych na potrzeby osób słabszych, chorych, pokrzywdzonych przez los, w trudnej życiowej sytuacji. Uczą osoby pozbawione wolności wrażliwości, kształtują empatię i gotowość niesienia pomocy. Jest to istota procesu resocjalizacji. 


Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej